Her kan du gå i dybden med med de brancher vi leverer styring og automation til, samt mere om vores produkter.

Brancher

Energi, forsyning og affald

For Automation Lab er korrekt og optimeret håndtering af alle energikilder en vigtig opgave, både for klimaets skyld og fordi vi tror på, at det giver værdi til alle led i fødekæden, lige fra leverandører til forbrugerne.
Komplette SRO-anlæg til energi- og procesområdet er et af vores specialer.
Vi har mange års erfaring med at lave styring, datalogning m.m. til biogas-anlæg, gasfyldestationer, fjernvarme og vandværker.
Automationsløsninger til renseanlæg er også en væsentlig del af vores produktprogram.

Se vores referencer

Bygningsautomatik

Automation Lab leverer CTS- automatik til bygninger, f.eks. til hospitaler, storcentre, uddannelsesinstitutioner, indkøbscentre m.fl.

Læs her om SRO-anlæg og CTS-anlæg

Kontakt os for at høre mere

Produktion- og procesanlæg

Vi fokuserer på at øge kundernes indtjening og grønne regnskab gennem optimering af processer og teknologier. 
I mange tilfælde starter samarbejdet med måling på en given produktionslinje for at få udpeget optimeringsmuligheder. Automation på et anlæg kan ofte optimeres og hermed spare resurser eller opnå større produktion. 

Maskinbyggere og maskinstyring

Idéudvikling, sparring samt udvikling af del- og totalløsninger for maskinbyggere er fortsat blandt Automation Labs kerneydelser. Gennem årene har vores viden og kompetencer gjort en forskel i talrige udviklingsprojekter, hvor vi har medvirket til at skabe en lang række innovative og effektive løsninger.

Automation Lab er eksperter når det gælder programmering af PLC styringer og design af brugerinterface. Vi har mange års erfaring med programmering af PLC systemerog hjælper gerne din virksomhed med at udvikle en smart og brugervenlig løsning til Jeres produkt.

Vores speciale er at hjælpe OEM producenter med udvikling af styretavler og operatørinterface. Operatørinterfacet kan laves som Touchpaneler monteret i tavlefront eller som en operatørstation baseret på SCADA software, alt efter kundes ønsker og brugerens behov.

Vandbehandlingssystemer

Rent vand er et grundlæggende behov for et sundt liv, og Automation Lab er derfor meget tilfredse med at kunne give vores bidrag til dette ved at sørge for overvågning, automatisk styring og kontrol af vandbehandlingsanlæg og vandværker.

Kontakt os for at høre mere.

Produkter

SRO-anlæg

Vi leverer alt fra rådgivning til nøglefærdige SRO-anlæg.
Vi har mange års erfaring med drift, projektering og programmering indenfor IT og automation på proces- og energiområdet.

Automation Lab A/S
 • Før opstart af nye SRO projekter anbefaler vi bygherren at få udarbejdet en strategiplan, der rækker ud i fremtiden og afdækker de aktuelle brugerbehov, samt de krav der stilles til anlæggets funktionalitet.
 • Strategiplanen anbefaler den optimale teknologiske løsning og en plan for implementering, hvor brugerne er involveret gennem hele processen.

Hovedpunkter i samarbejdet med os:

 • Strategiplan
 • Kravspecifikationer
 • Design af arkitektur og topologi
 • Projektledelse
 • Integration og dataudveksling
 • El-tavler og el-installation
 • Test og idriftsættelse
 • Uddannelse af brugere og serviceteknikere
 • Fejlfinding og procesoptimering
 • Datasikkerhed

SRO-anlæg, leveret af Automation Lab er typisk baseret på flg. teknologier:

Automation Lab A/S
 • Siemens PLC
 • Beckhoff PLC
 • WAGO PLC
 • ABB PLC
 • Iconics SCADA
 • IGSS SCADA
Automation Lab skriver om SRO anlæg.

Vi leverer SRO-anlæg med intelligent automation:

 • Vores mål er at hjælpe kunderne igennem deres SRO projekter, således at de får et velfungerende anlæg, der er optimeret mht. energiforbrug og en brugerflade, der er nem at anvende og giver tilfredse medarbejdere.

Download SRO produktblad

Kontakt os for at høre mere.

CTS-anlæg

Bygningsautomatik, energi og komfort.

Automation Lab tilbyder innovative løsninger til bygningsautomatik, hvor der er mulighed for at integrere alle bygningens delsystemer, og derved giver nye muligheder for optimering af energiforbrug og komfort.
CTS-anlæg fra Automation Lab er baseret på PLC programmeret med CoDeSys software og SCADA teknologi, og giver kunderne den længe ventede åbenhed og fleksibilitet på det teknologiske område. Samtidig giver løsningen mulighed for at benytte forskellige leverandører til de enkelte delprojekter.

Med PLC’ens tilhørende modulære I/O system er der mulighed for at udveksle data med alle Ethernet baserede systemer, og kommunikere med instrumenter via alle kendte standardsignaler.

SCADA softwaren fra Iconics er specielt udviklet med faciliteter, der understøtter vores krav til en funktionel og pålidelig brugerflade. Brugeren vil opleve en intuitiv og overskuelig brugerflade, som giver en sikker og let betjening af de tekniske installationer.

Efter behov kan vi levere komplette CTS-anlæg med SCADA brugerflade i kombination med Touch paneler, eller blot enklere web-visualisering til mindre installationer.
Der leveres mobile løsninger til tablet, PC og smartphones, som muliggør overvågning af kritiske parametre, uanset hvor brugeren fysisk befinder sig.

CTS-anlæg, leveret af Automation Lab er typisk baseret på flg. teknologier:

Automation Lab A/S
 • Beckhoff PLC
 • WAGO PLC
 • Iconics SCADA
 • DALI lysstyring
 • KNX (certificeret KNX-partner)
 • BACnet

CTS styrede anlæg:

Automation Lab A/S
 • Ventilation
 • Varme/køling
 • Belysning
 • Solafskærmning
 • Alarmovervågning
 • Energistyring
PLC/HMI

Vores programmører har el-teknisk baggrund, mekanisk indsigt og procesforståelse. Ud over selve opgaveløsningen bidrager vi også gerne med rådgivning undervejs og support efter implementering.

Vi har mange års erfaring og stor ekspertise inden for følgende systemer:

 • Siemens PLC: Step 7, TIA V11 -> TIA V17, Safety og Drives, ProfiNet, ProfiBus
 • Siemens HMI: WinCC Advanced, WinCC Flexible, Protool
 • Beckhoff: TwinCAT 2 & 3, TwinCAT NC (servo applications), TwinSAFE, EtherCAT
 • WAGO PLC Codesys 2.3, eCockpit, Dali
 • CoDeSys baserede PLC systemer
 • Schneider HMI: Vijeo Designer
 • Schneider PLC: SoMachine EcoStruxure Machine Expert
 • SCADA – Iconics Gensis 64
 • SCADA – IGSS
 • KNX certificeret
 • Canbus, J1939, NMEA2000, NMEA0183, CANopen

Kontakt os for at høre mere.

Data integration

Automation Lab tilbyder assistance med dataintegration imellem PLC baserede styringer og SCADA systemer eller øvrige administrative IT systemer samt database-servere.
Vi tilbyder også design og programmering af integration imellem robotløsninger og perifere PLC systemer, hvor vi har stor erfaring indenfor de mest gængse kommunikationsprotokoller.

Data logning

Automation Lab tilbyder PLC baseret datalogning via vores egen dataportal ALDAQ.com.

Uanset hvor installationen befinder sig, og uanset hvilke fysiske størrelser der ønskes visualiseret, kan data findes online på dataportalen ALDAQ.com
ALDAQ.com er et 100 % fleksibelt system til datalogning, der kan måle og logge alle kendte industrielle elektriske signaler, samt integrere alle industrielle bussystemer.
Kommunikation fra datalogger til database-server foregår via internetforbindelse eller alternativt via et medfølgende VPN-modem med dataforbindelse via SIM kort.

ALDAQ med Automation Lab A/S

ALDAQ er:

 • Internetbaseret datalogning
 • Mobilbaseret datalogning
 • Logning af alle kendte elektriske signaler
 • Let adgang gennem firewalls
 • Datalogning og styring af maskine i samme PLC
 • WEB baseret brugerflade
 • Alarmering på logpunkter via e-mail
 • Visualisering i tabeller og grafer
 • Eksport af data via medfølgende API
El-tavler og styre-tavler

Automation Lab designer og leverer komplette el-tavler til både fordelingsanlæg og styringer.

Vores konstruktører har el-teknisk baggrund, mekanisk indsigt og procesforståelse. Indgående kendskab til opgaven og grundighed er en selvfølgelighed, når vi designer og leverer el-tavler.
Gennem årene har vi opbygget et tæt samarbejde med vores primære leverandører samt bredt kendskab til deres produkter. I vores valg af hardware vægter vi kvalitet, tilgængelighed, pris og support.
I samråd med kunden udvælger vi den hardware, der passer bedst til det enkelte projekt og de konkrete ønsker.

Vi udarbejder dokumentation i CAD-software, efter kundens ønske og vi har muligheder for at tegne el-tavler i enten PCSchematic eller Eplan.

El-tavler til procesanlæg med ATEX-komponenter er et af vores specialistområder.

Vi leverer tavler, som lever op til gældende EU-standarder, og har også erfaring med levering af tavler, der opfylder UL-standarder.

El-installationer

Vi har stor erfaring med el-installationer på maskin-, produktions- og proces-anlæg.
El-installation i ATEX-områder er et af vores specialistområder.

Automation Lab A/S

Vores opgaveløsning indeholder:

 1. Projektering
 2. Dimensionering
 3. Føringsveje
 4. Kabling
Automation Lab A/S

Eksempler på områder for el-installationer:

 • Ventilation
 • Varme/køling
 • Belysning
 • Solafskærmning
 • Alarmovervågning
 • Energistyring
Projektstyring fra A til Z

Vores medarbejdere deltager løbende i kurser for at have nyeste viden, og flere har også taget en videreuddannelse i projektledelse.

Vi leverer professionel projektledelse og vi udfører opgaverne ordentligt.
En af metoderne til at sikre et stabilt flow i projektet er, at vi har udarbejdet skabeloner for at køre et projekt, der sikrer alt fra tidsplaner og økonomi til dokument-flow og sikring af software-versioner.

Vi har overblikket over:

 • Økonomi
 • Tidsplan
 • Ressourcer
 • Dokumentstyring
 • Testprocedure
 • FAT og SAT dokumenter
 • Software-versionering

Kontakt os for at høre mere.

ATEX (elektriske installationer i eksplosionsfarlig atmosfære)

ATEX (”ATmospheres EXplosibles”) er et EU-direktiv for at forebygge personskader og matrielskader. Alt udstyr monteret i eksplosionsfarlig atmosfære, skal være ATEX-godkendt og Ex-mærket.

Din sikkerhed har førsteprioritet hos os – især omkring el-installationer i eksplosionsfarlige omgivelser.
Vi udfører både den indledende inspektion og efterfølgende den lovpligtige inspektion hvert 3. år på elektriske installationer for netop at opretholde et godt og sikkert arbejdsmiljø omkring dit anlæg.

Automation Lab skriver om ATEX.

Vi leverer dit komplette ATEX-projekt inkl.:

 • Indledende inspektion og vejledning ved valg af ATEX udstyr inkl. indsamling af nødvendig dokumentation
 • Design og levering af ATEX el-tavler
 • Installation, inkl. kabler, hardware, software osv.
 • Godkendelse af el-installation, inkl. isolationstest og målerapport

Download ATEX produktblad


Fortsæt rejsen her: