Baggrund

For os er samarbejdet og partnerskabet det vigtigste i en opgaveløsning.
Ud af dét opstår tillid og værdiskabende løsninger, som er holdbare for begge parter.

PRESSEMEDDELELSE

Fra december 2023 er vi blevet en del af noget større – Init.
Init blev grundlagt i januar 2022 med en ambition om at forene de bedste virksomheder – og mennesker – indenfor Industriel IT og automation. Vores 650 medarbejdere arbejder fra 34 kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Serbien, Nordmakedonien og Spanien.
Læs om Init her

Automation Lab er fortsat den tillidsfulde samarbejdspartner som du kender.
Vi specialiserer os i at levere løsninger inden for styringsteknik og automation, der er skræddersyet til at matche vores kunders behov og krav.

Automation Lab blev stiftet i 2009 i Svendborg, og vi er et team bestående af 30 ansatte, alle med hver vores unikke kombination af kompetencer og ekspertise.
Vi har 3 afdelinger i Danmark: hovedkontoret er i Svendborg på Fyn og derudover har Afdeling Albertslund på Sjælland og Afdeling Nord i Vrå, Nordjylland.

Siemens Solution Partner – fra marts 2022

Automation Lab er Siemens Solution Partner

Vi er stolte af at være blevet optaget som Siemens Solution Partner.

Læs mere her:

Automation Lab har i flere år leveret Siemens baserede automationsløsninger til både maskinbyggere og procesindustrien.
Nu er det officielt!
Vi er udnævnt til at være et af de automationshuse, der er certificeret Siemens Solution Partner.
Henrik Vagn Jensen fra Siemens Solution Partners besøgte os i marts 2022 og gav os håndtryk på udnævnelsen.

Vi glæder os til at fortsætte vores samarbejde med eksisterende og nye kunder om Siemens automation og el-komponenter.

Case story om vores samarbejde med Siemens

Automation Lab og Ammongas i Case Story

Vi har udarbejdet en Customer Case Story, som et godt eksempel på vores arbejde med Siemens.

Download her:

Kontakt os, så vi sammen kan finde en god løsning på at automatisere og styre DIT Siemens produkt.


Om vores projektarbejde

Vi er et team af medarbejdere med stærke specialistkompetencer, hvoraf flere har suppleret deres stærke automationsprofil med projektlederuddannelse. Det betyder, at vi kan tilbyde alt fra montage og programmering til dataopsamling på maskinanlæg og elektronisk håndtering af produktionsdata.

Automation Lab A/S

Vi arbejder både med komplette løsninger – fra projektering til aflevering – og med delprojekter.

Rådgivning er en selvfølge i arbejdet med os, både i den indledende snak, undervejs i projektet og efter aflevering.

Kontakt os, så vi sammen kan finde en god løsning på at automatisere og styre DIT produkt.

I projektarbejdet har vi overblikket over:

 • Økonomi
 • Tidsplan
 • Ressourcer
 • Dokumentstyring
 • Testprocedure
 • FAT og SAT dokumenter
 • Software-versionering
Automation Lab A/S

Automation Lab er i dag opbygget som en projektorienteret virksomhed med en alsidig stab af specialister.
I fællesskab løfter vi selv store, komplicerede udviklingsopgaver på kort tid, og gennemprøvede interne arbejdsprocedurer sikrer, at vi altid arbejder struktureret og mod fælles mål. Under hele fremstillingsfasen udveksles erfaringer mellem nøglemedarbejderne, således at et tæt teamwork sikrer kunden den optimale løsning.

Kontakt os for at høre mere.

Læs mere om vores projektarbejde.


Bæredygtighed og CSR

Vi har netop offentliggjort vores CSR rapport 2022. heri kan du læse om vores arbejde for at gøre en aktiv forskel lokalt hos selv og ude i verden hos kunderne. Du kan også læse om, at vi er CO2 neutrale igennem køb af FN’s offset program ”Project Malawi” Læs mere

Denne rapport giver en god anledning til at reflektere over betydningen af bæredygtighed og den grønne omstilling for os hos Automation Lab.
Som eksperter inden for automation har vi en unik mulighed for at hjælpe vores kunder med at udvikle løsninger, der bidrager til en mere bæredygtig fremtid.
Siden vores seneste CSR-rapport har vi oplevet en positiv udvikling. Vi har tiltrukket flere bæredygtige kunder, der deler vores vision om at bidrage til den grønne omstilling. Vi er samtidig stolte af at kunne sige at vi for 2022 er blevet CO2 neutrale – og vores mål er at forblive dette.
Vi er stadig engageret som medlem af FN Global Compact, da vi erkender den afgørende betydning af transparens i vores CSR-arbejde. Vores fortsatte tilslutning giver os også en unik mulighed for at nøje overvåge vores fremgang år efter år.
CSR har fortsat høj prioritet i vores virksomhed. Vi forstår, at den grønne omstilling ikke sker hen over natten, men vi er fast besluttet på at gøre en forskel og vi ser frem til at præsentere vores målsætninger, kortsigtede såvel som langsigtede, samt vores plan for at opnå disse.”

Venlig hilsen fra
Lars Kirkegaard / CEO

Download vores rapport her:

Code of Conduct

Vores virksomhed er engageret i bæredygtighed. Dette omfatter respekt for universelt anerkendte principper om menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Derfor søger vi at kunne sikre at vores egen virksomhed og vores leverandører fungerer i overensstemmelse med kravene i dette Code of Conduct.

Vores virksomhed erkender at etablering af de nødvendige processer, der er skitseret i Code of Conduct, kræver både tid og ressourcer, især i de indledende faser, som vi befinder os i nu, da vi også implementerer lignende processer internt i vores organisation.

Code of Conduct skal derfor forstås som et værktøj til samarbejde og dialog med vores forsyningskæde partnere om forbedring af systemer til at håndtere negative påvirkninger på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. I tilfælde af manglende overholdelse af kravene i vores Code of Conduct, vil vi fokusere på leverandørers evne og vilje til at demonstrere løbende forbedringer. Vi føler os sikre på, at samarbejde og dialog vil resultere i et mere effektivt partnerskab, som begge parter vil nyde godt af.

Automation Labs Code of Conduct:

1.      Formål med Code of Conduct

Formålet er overordnet at fastsætte standarder for forretningspraksis og personlig adfærd.
Hos Automation Lab er ansvarlighed forankret i virksomhedens traditioner kultur og værdier.

Men i en verden i konstant forandring og vækst, er der også behov for et mere formelt samarbejdskodeks, der forpligter både os selv og vores samarbejdspartnere så vi kan sikre og dokumentere ansvarlighed i alle led. Vores Code of Conduct er med til at formalisere de retningslinjer vi har vedtaget at følge for at bidrage til verdens bæredygtighed. Formålet med vores Code of Conduct er dermed at sikre, at vores samarbejdspartnere lever op til disse retningslinjer. Det er ikke hensigten at dette kodeks skal standse et forhold mellem Automation Lab og leverandører og kunder, hvis man identificerer manglende overholdelse. Derimod kan kodekset være med til at forbedre deres håndtering af negative påvirkninger løbende. Automation Lab vil dog ikke drive forretning med en partner, hvis overholdelse af betingelserne i denne kodeks anses for umulig og denne ikke viser en interesse i at afbøde identificerede negative påvirkninger. 

2.      Internationale principper

Dette kodeks bestemmelser er baseret på de ti generelle principper i FN’s Global Compact. Vores Code of Conduct beskriver vores fokus på og standarder for etiske problemstillinger for forretningspraksis og personlig adfærd.  Automation Lab vil overholde gældende love og forskrifter, og til hver en tid handle på en etisk, bæredygtig og socialt ansvarlig måde i sine forretningsaktiviteter.

3.      Kodeks for forretningspraksis
 • Bæredygtighed
 • Regnskab og rapportering
 • Korruption
 • Leverandører og kunder
 • Ligestilling og diversitet
4.      Kodeks for personlig adfærd

Automation Lab har en klar forventning om at vores medarbejdere opfører sig professionelt og ordentligt i overensstemmelse med vores værdier, når de repræsenterer firmaet. Dette gælder i alle henseende af vores medarbejderes arbejdsrelaterede aktiviteter, hvor vi forventer en høflig og respektfuld tilgang både til samarbejdspartnere og andre kolleger, så vi sammen skaber et godt arbejdsmiljø og image for virksomheden.

Automation Lab er en rusmiddel fri arbejdsplads, og det er derfor ikke tilladt at være under indflydelse af nogen form for rusmidler, herunder alkohol, i arbejdstiden eller på arbejdspladsen.

5.      Ledelsesansvar

Ledere skal sikre, at de aktiviteter, der finder sted inden for deres ansvarsområde, udføres i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat i dette dokument. Ledelsen er ansvarlig for at formidle standarderne og rådgive om reglernes fortolkning og anvendelse.

UN Global Compact

Siden 2022 har Automation Lab A/S været engageret i FN’s Global Compacts initiativ for virksomhedsansvar og dets principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagere, miljø og anti-korruption.

WE SUPPORT a great initiative, especially when it comes to a greater goal
WE BELIEVE in a sustainble future where we do business right for all
WE ARE PROUD AND HUMBLE to be a part of a global network.

We take responsibility – together with the world!

Læs mere om “UN Global Compact WE SUPPORT” på denne hjemmeside – klik

Implementering af Global Compact principperne

Automation Lab har som overordnede CSR-mål er at sikre, at enhver af Automation Lab’s aktiviteter og løsninger:

 • Beskytter og/eller forbedrer miljøet ved indsatser, teknologier og partnerskaber, der kan reducere klimaforandringer og fremme miljøvenlig adfærd.
 • Respekterer menneskerettigheder ved dels at minimere risikoen for negativ effekt på disse rettigheder, dels at støtte og fremme de værdier og principper, som de bygger på.
 • Respekterer arbejdstagerrettigheder ved dels at minimere risikoen for negativ effekt på disse rettigheder, dels at støtte og fremme de værdier og principper, som de bygger på.
 • Modvirker alle former for korruption gennem procedurer og praksis, der forhindrer bedrageri, bestikkelse og udnyttelse af tillidsforhold for egen vindings skyld.

Årlig afrapportering af CSR indsatsen

Hvert år udarbejdes der en bæredygtighedsrapport i henhold til Global Compact kravet om aflæggelse af en Communication on Progress (COP) rapport, som sikrer at virksomheden er transparent og omkring arbejdet med ansvarlighed og bæredygtighed.


Værdier

Vi tror på et stærkt samarbejde med vores kunder, fordi det sikrer udviklingen af innovative og holdbare løsninger, baseret på know-how og ny teknologi.
Trivsel er en betingelse for at kunne yde sit bedste både på jobbet og i privatlivet, og derfor er trivsel også en vigtig værdi for os.
Vores virksomhed bygger på 4 kerneværdier, som er udgangspunktet for ALT i vores hverdag:

Automation Lab A/S

Trivsel

Det skal være sjovt at gå på arbejde. Det opnår vi ved at have et godt arbejdsklima, hvor vi hjælper og respekterer hinanden, og der samtidig er tid til vores familier.

Professionelle

Vi arbejder professionelt, sikkert og velovervejet for at opnå det bedste resultat.

Automation Lab A/S
Automation Lab A/S

Pålidelige

Vores handlinger er pålidelige, vi optræder troværdigt og skaber tillid.

Værdiskabende

Vi har en høj faglig profil, som gennem viden, uddannelse og erfaring sikrer kreative og nytænkende løsninger for vores samarbejdspartnere.

Automation Lab A/S

Medarbejderne sætter deres egne ord på de 4 officielle værdier:

Kontakt os for at høre mere.

Vision og mission

Vores vision er: “Vi vil være anerkendt og førende videnscenter indenfor automation og procesteknologi.”

Vores mission er: “Med entusiasme, viden og erfaring indenfor automation og procesteknologi, samarbejder vi med vores kunder om at skabe innovative og værdiskabende løsninger.”

Referencer

 • Nature Energy: Månsson Biogas anlæg
 • Ammongas: Opgraderingsanlæg i Danmark, Norge og Finland
 • Nærenergi Danmark A/S: Elinstallation og ATEX projektering på gasfyldestationer i Danmark og Sverige
 • KwangShin: Elinstallation og ATEX projektering på gaskompressorstationer
 • Diverse ATEX kunder med rådgivning, projektering og tilsyn

De hjælper os sikkert i mål!

Da vi begyndte på site her på Sode har vi haft 2 måneder fra vi kunne komme på pladsen, til at vi skal levere gas på nettet. Det er et hektisk projekt og derfor har vi været nødt til at alliere os med nogle gode samarbejdspartner. Vi har valgt Automation Lab på stort set alle anlæg, fordi vi ved de kan klare opgaven og de kan hjælpe os i mål.

Emil Andersen, Projektingeniør fra Ammongas A/S, ved Sode Biogas

Vores servicebiler er altid pakket og klar med det udstyr, som skal til for at løse vores opgave med ekspertise.


Fortsæt rejsen her: