Jon sætter ord på trivsel……

Kan værdier være synlige…?
…𝑱𝑨, 𝒉𝒐𝒔 𝒐𝒔 𝒆𝒓 𝒅𝒆!
At italesætte værdierne overfor hinanden og udadtil, tror vi på styrker samarbejdet og troværdigheden – især set igennem de ansattes øjne.

🤝🌿🤝
Automation Lab – Part of Init har 4 værdier: Trivsel – Professionelle – Pålidelige – Værdiskabende
 
💬💬💬
Jon Vestergaard sætter ord på, hvad trivsel er for ham…


🤝🌿🤝
Du kan læse mere om vores værdier her: https://lnkd.in/dTZHTG5e

Læs mere om Init her:
https://lnkd.in/gv_grjHv


 
 


Fortsæt rejsen her:

Jacob Hnsen - ny afdelingsleder for Afd. Albertslund. Automation Lab - Part of Init

Ny Afdelingsleder til Albertslund……

…Jacob Hansen – endda fra vores egen stab.

Vi er glade for at Jacob har ønsket at indtræde i stillingen og lede vores sjællandske afdeling.
Han startede hos os i febr.2021 som Automationsingeniør og tiltrådte lederstillingen pr. 1. oktober 2023.

Jacob supplerer:
”Jeg kunne se fordelene i at det var en der kendte virksomheden og ikke en udefrakommende, samt jeg kunne se nogle udfordringer som jeg mente at jeg kunne byde ind på at afhjælpe.”

”Det er da en ny måde at anskue mange ting på, og man skal lære at navigere i den mellemlederrolle, man har påtaget sig, men det er spændende at være en del af.”

Jacob har en klar mærkesag…
” Jeg mener at jeg kan opbygge den afdeling på Sjælland, som virksomheden har ambitioner om.

Min mærkesag er helt klart at få opbygget en afdeling på Sjælland, hvor medarbejderne synes det er sjovt at komme på arbejde og være en del af.

Jeg håber at de tænker at jeg forsøger at skabe nogle gode rammer for deres arbejde, og jeg ønsker at de skal trives i deres hverdag.”

Fremtiden er Init – together:
”Indenfor en kort periode vil vi flytte lokaler, så vi deler kontorfaciliteter med @Init Søborg. Det gøres for at få noget mere kollegialt samt sparring med vores nye Init-kolleger i hverdagen.”

Automation Lab-Part of Init er rigtig glade for at fortsætte samarbejdet med Jacob, nu også som Afdelingsleder.

Læs mere om Init her:
https://lnkd.in/gv_grjHv


 
 


Fortsæt rejsen her: