Project Description

Automation Lab A/S har i samarbejde med Nærenergi A/S og Ammongas A/S leveret og idriftsat et komplet opgraderingsanlæg til biogas i Hamar i Norge. Anlægget opgraderer biogas der leveres af Hamar kommunes forsyningsselskab ”HIAS IKS” og komprimerer via højtrykskompressorer til flaskelager og tankstation med 7 stk. dispensere så der kan tankes Naturgas på gascontainere og biler. Automation Lab har leveret el-installationer, styretavler og komplet automationsløsning baseret på et SIEMENS fail safe PLC system med Profisafe kommunikation.